Diese Website verwendet Cookies.
Skip to main content

Grenzübergreifendes antifaschistisches Riesengebirgstreffen

Internationalistische Tradition in Malá Úpa (CZ)

[ čeština ]

Keine 100 m vom Grenzstreifen zwischen Polen und Tschechien entfernt, reichten sich am letzten Sonnabend im August in Malá Úpa traditionell tschechische, polnische und deutsche Antifaschisten die Hand.

Gemeinsam verbunden im Kampf um die Erhaltung des Friedens bekundeten sie ihren Willen, an diesem traditionellen Treffen der Linken, auch unter zunehmenden Ausgrenzungen in ihren Ländern, festzuhalten. Eine Geschichte, die 1922 begann und in der Zeit des Faschismus deutschen und tschechischen Jungkommunisten als Forum des gemeinsamen Widerstandes diente. Es entstand eine internationale Solidaritätsbewegung, die nach 1933 vielen deutschen Antifaschisten die Flucht über die Grenze ermöglichte. Ein Denkmal, das 1972 aus Anlaß des 50. Jubiläums eingeweiht wurde, ist in der Zeit der politischen Wende 1989 in Tschechien abgerissen worden.

Das internationale antifaschistische Treffen im Riesengebirge, an dem neben zahlreichen linken Gruppen und Parteien auch in diesem Jahr wiederum eine Delegation des SFEL-R teilnahm, wird auch künftig fortgeführt. Es steht im Zeichen aktueller Aspekte des gemeinsamen antifaschistischen Kampfes um die Erhaltung des Friedens, gegen die Refaschisierung der Gesellschaft.

In diesem Jahr nahmen ca.150 Teilnehmer aus den drei angrenzenden Ländern teil. Unser regionales Netzwerk war mit einem Infostand über unsere politische Arbeit vertreten. Unser Sprecher des Netzwerkes,  Jaromír Kohlíček - Mitglied der KSČM und Abgeordneter des Europäischen Parlaments, unterstützte dieses Treffen.

Peter Schömmel
DIE LINKE

Copyright 2014

Přeshraniční antifašistické krkonošské setkání

Mezinárodní tradice v Malé Úpě (CZ)

Poslední sobotu v srpnu si již tradičně, ani ne 100 m od hranice mezi Polskem a Českou republikou, podali ruce  čeští, polští a němečtí antifašisté.

Spojeni v boji za zachování míru potvrdili ochotu uspořádat toto tradiční setkání.I přes rostoucí tlak na vyčleňování  levice  ve svých zemích tradici těchto setkání udržují.Toto hnutí vzniklo v roce 1922 a sloužilo jako fórum solidarity a společného odporu mladých německých a českých komunistů v období nacismu. Toto hnutí pomohlo po roce 1933 mnoha německým antifašistům překročit hranice a ukrýt se v Čechách. Památník, odhalený v roce 1972 při příležitosti 50. výročí, byl po událostech roku 1989 v České republice zničen.

Mezinárodní protifašistické setkání v Krkonoších, kterého se zúčastnily četné levicové skupiny a strany a  letos se také opakovaně účastnila delegace SFEL-R.

Je charakterizován současnými aspekty společného antifašistického boje za zachování míru, proti obnově fašisace společnosti.Letos se zúčastnilo asi 150 účastníků ze 3 sousedních zemí.
Naše regionální síť byla zastoupena stánkem informujícím o naší politické práci. Toto setkání podpořil mluvčí sítě Stálého Fóra Evropské Levice – Regionů  Jaromír Kohlíček, člen  KSČM a poslanec Evropského parlamentu.

Peter Schömmel
DIE LINKE                                                
(Překlad: Dáša Pokorová)