Das EL-Netzwerk SFEL-R

Das „Ständige Forum der Europäischen Linken“ (SFEL-R) ist ein regionales Netzwerk der Europäischen Linken (EL). Es dient der grenzübergreifenden Zusammenarbeit von linken Parteien, Verbänden, Organisationen und Einzelmitgliedern der Europäischen Linkspartei.

Das SFEL-R ist für alle Mitglieder und Beobachter der EL offen und pflegt besonders regionale Kontakte zu Linken in der Europäischen Union.

Die Gründung des SFEL-R geht auf eine Initiative des Landesverbandes Der LINKEN.Brandenburg und des Kreisverbandes der KSČM – Jičín (CZ) aus den Jahre 2001 zurück. Im gleichen Jahr wurde in Martin (SK) ein erster Rahmenvertrag zur Zusammenarbeit unterzeichnet.

Mit der Gründung der Europäischen Linkspartei 2004 bekräftigten die Unterzeichner ihren Willen zur Zusammenarbeit. In den Folgejahren wurde das Forum zu einer Plattform gemeinsamen Handelns. Der Kampf für Frieden, Antifaschismus und eine gerechte, soziale Welt ist der Grundstein für die vielfältigsten Aktivitäten des SFEL-R. 2010 beantragte der Koordinierungsrat des SFEL-R den Status eines regionalen Netzwerkes der EL.

Als Download steht unsere Ausstellung zur Verfügung, die einen Rückblick auf die bisher geleistete Arbeit gibt.
Sie wurde erstmalig auf dem 2. Kongreß der EL in Prag 2007 gezeigt.
Jetzt wurde sie für eine Präsentation zum 3. Kongreß der EL in Paris vom 03.-05.12.2010 aktualisiert. Rückblick

EL – Přátelský kruh SFEL-R

„Stálé Fórum Evropské Levice-Regionů“ (SFEL-R) je regionální přátelský kruh Evropské levice (EL). Slouží spolupráci levicových stran, spolků, organizací a jednotlivých členů Strany Evropské Levice, přesahující hranice států.

SFEL-R je otevřená všem členům a pozorovatelům EL a stará se hlavně o regionální kontakty s Levicí v Evropské Unii.

K založení SFEL-R došlo v roce 2001 z iniciativy zemské organizace Die LINKE  (PDS) Brandenburg a Okresního výboru KSČM – Jičín (CZ). Ve stejném roce byla v Martině (SK) podepsána první Rámcová dohoda ke vzájemné spolupráci.

Se založením Strany Evropské Levice v roce 2004 zdůraznili signatáři svou vůli ke spolupráci. V následujících letech se stalo Fórum základnou společného jednání. Boj za mír, antifašismus a za spravedlivý, sociální svět je základním kamenem pro nejrozličnější aktivity SFEL-R. V roce 2010 požádala Koordinační rada SFEL-R o status regionálního přátelského kruhu EL.

K dispozici ke stažení je naše výstava, která poskytuje ohlédnutí na dosud vykonanou práci.

Poprvé byla předvedena na 2. kongresu EL v Praze v roce 2007.

Nyní byla aktualizována pro prezentaci na 3. kongresu EL v Paříži ve dnech 3. až  5.12.2010.

Rückblick

The EL-Netwok SFEL-R

The “Ständige Forum der Europäischen Linken” (SFEL-R) is a regional network of the “European Left” (EL). The aim is to create a political and organizational cooperation of the members of Socialist and Communist parties, leftist alliances, organizations and members of the “European Left”.

The SFEL-R is open for all members and observers of the EL and maintain contacts; especially regional contacts to the Left in the European Union.

The founding of the SFEL-R in 2001 is based on the initiative of the “Landesverband  DER LINKEN. Brandenburg” (D) and the regional group of KSČM – Jičín (CZ). In 2001 the members signed their first contract of cooperation.

With the founding of the “European Left” 2004 the signers of the contract confirm their wish for further cooperation. After that the SFEL-R was developed as an organisation for common political activities. The fight for peace, anti-facism und for a just and a social world is the base for all the different activities of the network. 2010 the council-board of the SFEL apply for a regional-network status in the EL.

The download presents the work of the SFEL-R. Rückblick