Mezinárodní den žen 2020

Společně za práva žen

Mezinárodní oslava MDŽ Stálého fóra evropské levice – regionů (SFEL-R) se konala v malebném resortu Vyhlídka Šlovice nedaleko Rakovníka.

Organizátory oslavy byl tentokráte Středočeský kraj, zejména OV KSČM Rakovník. Jeho předseda Ctirad Sáček zahájil akci přivítáním hostů, zejména pak německých soudruhů a soudružek. Představil krátce svůj okres, jímž protéká řeka Berounka a je populární oblastí pro rekreaci mimo jiné díky řadě naučných a turistických stezek a cyklostezek. Asi nejznámější historickou památkou je raně gotický hrad Křivoklát, vystavěný v letech 1250 – 1270.

Zdravicí uvítal přítomné ženy místopředseda ÚV KSČM a poslanec PSP ČR Stanislav Grospič, který v krátkém projevu zdůraznil význam slova přátelství, které je dlouhodobě udržováno mezi českou a německou stranou. Přátelství, které stále provází vzájemná úcta a porozumění. Dle jeho slov máme uzákoněnu rovnost mužů a žen, záleží však na tom, jak je litera zákona naplňována a jak se tato rovnost poté projevuje v praxi.

Hlavní koordinátorka SFEL-R Claudia Kirchhoffová vystoupila s několika zajímavými údaji, např. s tím, že platy žen v Německu jsou v průměru o  21% nižší, v EU pak pobírají muži za stejnou práci o téměř 16,5% více. Připomenula, že existuje stále ještě řada zemí, kde ženy nesmí rozhodovat o svém těle, mají nedostatečnou zdravotní péče, bývají předmětem násilných činů, které mnohdy provází nechtěná těhotenství či přenos HIV. 214 milionů žen nemá dosud přístup k antikoncepci. Proto i v této oblasti je stále za co bojovat.

Za Die Linke Braniborsko pozdravila přítomné Monika Schömmelová. Ta pozornost obrátila k dalšímu důležitému tématu a tím je odzbrojení. Jak uvedla, nemůže být nám ženám, nositelkám života, jedno, že se přes Evropu valí americké tanky k ruským hranicím. Eskalující napětí a řinčení zbraněmi nemůže být nikdy zárukou klidného a šťastného života pro současné ani budoucí generace.

O potřebě zachování míru hovořila též členka Komise žen KSČM Alena Grospičová, které z rukou Moniky Schömmelová převzala dar od německých žen, velkou tabulku čokolády s ručně vyobrazeným portrétem Karla Marxe.

Ženy obdržely kromě krásných přáníček a drobných dárečků také rudé karafiáty a slavnostní večer byl zakončen taneční zábavou.

Na druhý den německá delegace navštívila v doprovodu Ctirada Sáčka ještě elektro skanzen Čechův mlýn a muzeum spisovatele Oty Pavla, které se nachází v budově přímo na břehu řeky Berounky.

Velké poděkování patří všem obětavým organizátorů za perfektně odvedenou práci, zejména OV KSČM Rakovník a také Dagmar Pokorové, která po celou dobu akce tlumočila a zprostředkovávala tak neustálý kontakt mezi českou a německou stranou.

Soňa Pulerová
koordinátorka SFEL-R za okres Litoměřice                                                   
Fotos: Soňa Pulerová & Frithjof Newiak

Gemeinsam für die Rechte der Frauen

Traditionell begingen Frauen und Männer aus Tschechien und Brandenburg auf Einladung des Bezirksvorstandes der KSČM Rakovník den Internationalen Frauentag.
Dazu hatte sich die LAG Netzwerke EL eine süße und inhaltliche Überraschung für den Gastgeber und die Frauen aus Mittelböhmen ausgedacht. Monika Schömmel übergab an die Vorsitzende der „Linken Frauen“ Alena Grospičová und an die Genossinnen und Genossen des Bezirkes eine Riesenschokolade mit dem Bildnis von Karl Marx. Ein toller Mann, dessen theoretisches Werk auch wir Frauen nicht vergessen und verinnerlichen sollten. Dies stieß auf viel Beifall bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Aufmerksam verfolgten die Genossinnen und Genossen die Verlesung der Grußadresse unserer beiden neugewählten Landesvorsitzenden Anja Mayer und Katharina Slanina, in der beide die besondere Verantwortung unserer Parteien für ein friedliches und gerechtes Europa und den gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus in Europa bekundeten. Die Grußadresse wurde von der Sprecherin der LAG vorgetragen.

Das Mitglied des ZK und Stellvertretender Vorsitzender der KSČM Stanislav Grospič würdigte in diesem Zusammenhang die fast 30.jährige Zusammenarbeit mit den deutschen Genossinnen und Genossen aus Brandenburg. Es ist eine komplizierte Situation in der sozialen Lage der Menschen in Europa entstanden. Das verlangt eine solidarische Zusammenarbeit, die wir im „Ständigen Forum der Europäischen Linken - der Regionen“ (SFEL-R) seit 2001 in diesem Netzwerk der Europäischen Linken praktizieren. Claudia Kirchhoff, die als neue Hauptkoordinatorin diese Zusammenarbeit im Koordinierungsrat des SFEL-R leitet, ging in ihren Ausführungen auf die Probleme der Frauen und Mädchen in der kapitalistischen Gesellschaft ein. Viele errungenen Rechte und die gesellschaftliche Stellung von uns Frauen haben sich in unserem Leben in dieser Gesellschaft, in der wir nun leben, verschlechtert.

Auch wenn die Männer in der Frauentagesfeier in der Minderheit waren, tanzte man bis zum späten Abend.
Mit der Einladung des sorbischen Lieferpoeten Bernd Pittkunings, der in den Tanzpausen auftrat, hatte die brandenburgische Seite einen Beitrag zum Programm der rund 50 Teilnehmer geleistet.

Der Sonntag gehörte dem touristischen Teil des Besuches.

Vielen Dank dem Bezirksvorsitzenden der KSČM Genossen Ctirad Sáček für den erlebnisreichen Aufenthalt und die Gastfreundschaft, die ein positiver Beitrag zur Festigung unserer Zusammenarbeit und Freundschaft war.

Zum Abschied unseres Aufenthaltes fuhren wir gemeinsam mit der Genossin Dáša Pokorová, die uns als langjährige Dolmetscherin unseres Netzwerkes begleitete, zur Senioreneinrichtung nach Rakovník und übergaben dort für die Bewohner eine Spende des viel zu reichhaltigen Kuchenbasars unserer Gastgeber.

Monika Schömmel/ Claudia Kirchhoff
Mitglieder des Koordinierungsrates des SFEL-R