Internationaler Frauentag 2015

Frauen international

Treffen der Frauen des SFEL-R am 07.03.2015

[ čeština ]
In guter Tradition begingen wir (nicht nur) Frauen des Netzwerkes Brandenburg der Europäischen LINKEN diesen gemeinsam mit den tschechischen GenossInnen. Der ausrichtende Kreisverband LDS hatte sich alle Mühe gegeben mit der Wahl des Ortes (Ferienobjekt „Am Sandberg“ Zeesen), des Wetters (Frühlingssonne)und der erfolgreichen Einladung politischer Prominenz des Landes  und der Partei als Gesprächspartner (Ministerin Diana Golze, Fraktionsvorsitzende Margitta Mächtig, Kreisvorsitzender Stefan Ludwig ) .

Das alle am stärksten bewegende Thema war und bleibt die aktuelle, gefährliche Lage in Europa, die massiv durch die NATO verschärft wird. Die Frauen vereinbarten, eine gemeinsame Friedensinitiative anzuregen. 70 Jahre nach Beendigung des 2.Weltkrieges dürfen die Völker Europas sich nicht wieder auf einander hetzen lassen für die Vorherrschaftswünsche der USA oder der EU oder der NATO. Auch auf dem Europacamp zu Himmelfahrt bei Weißwasser (Interessenten können sich noch anmelden) wird dies Inhalt einer Fotoausstellung eines tschechischen Journalisten sein, der die Ukraine unlängst bereiste.

Frieden und Lebenslust gehören zusammen, und so endete der Tag mit Tanz und Singen.

Am Heimfahrtstag besuchten wir in Königs Wusterhausen einen „Frauenort“, den der  Schleusenwärterin Emma, die erst als ungelernte Gehilfin viele Jahre mit ihrem Mann, dem Schleusenwärter,  den Schleusendienst am Nottekanal  besorgte. Nach seinem Tod, im Alter von 65 Jahren schloß sie eine Ausbildung zur gelernten Schleusenwärterin ab und versah noch bis 1984 als älteste Schleusenwärterin Deutschlands ihren Dienst mit der Handkurbel am hölzernen Schleusentor.

Zum Abschluß hatten wir noch eine ergreifende Zusammenkunft mit Leo Kunz, dem 89jährigen Sohn des von der SS im Verhör zu Tode gequälten Antifaschisten, des Kommunisten Albert Kunz, am Gedenkstein für den illegalen antifaschistischen Kampf der KPD ab 1933 in Ziegenhals.

Wir gehen schon bald wieder gemeinsam für den Frieden auf die Straße: zum Ostermarsch im April.

Sonja Newiak
Netzwerk EL Brandenburg

Mezinárodní den žen

V souladu s tradicí , jsme tento zahájili, (nejen) ženy  Braniborska, sítě Evropské Levice společně s českými soudružkami. Pořádající okresní organizace LDS vynaložila veškeré úsilí s výběrem lokality ( včetně ubytování v letním táboře „ Am Sandberg “ Zeesen), jarním počasím a úspěšným pozváním prominentních zemských politiků a strany jako účastníky dialogu ( ministryně Diana Golze, předsedkyně frakce Margitta Mächtig, zemský předseda Stefan Ludwig).

Nejsilněji ovlivňující téma bylo a zůstává  aktuálně nebezpečná situace v Evropě, která je masivně zhoršována skrze NATO. Ženy se dohodly na zahájení společné mírové iniciativě.

70 let po skončení 2. světové války se nesmí národy zase nechat vyprovokovat pro podporu mocenských přání  USA nebo EU či NATO. Také na Europacampu u Weißwasseru  (Sasko - zájemci o účast se mohou ještě přihlásit ) se tomuto tématu bude věnovat výstava fotografií českého novináře, který nedávno cestoval po Ukrajině.

Mír a láska k životu patří k sobě a tak den končil tancem a zpěvem.

V den odjezdu jsme navštívili v Königs Wusterhausenu „ženské místo“ kde strážná propusti Emma, nejprve jako nekvalifikovaná pomocnice pomáhala svému manželovi na Nottenkanálu. Po jeho smrti, ve věku 65 let, po vzdělávání získala výuční list jako strážná propusti , zde pracovala až do roku 1984 jako nejstarší strážce propusti v Německu, ručně klikou ovládané dřevěné stavidlo.

V závěru jsme se setkali s Leo Kunzem,  89-ti letým synem,  SS mučeného a usmrceného antifašisty, komunisty Alberta Kunze, u pamětního kamene antifašistického ilegálního odboje KPD  v roce 1933 v Ziegenhalsu.

Brzy  opět vyjdeme  společně za mír na ulici : k dubnovému Velikonočnímu pochodu.

Sonja Newiak
síť  EL Brandenburg
(převod: Dáša Pokorová)
                                                                                              Fotos: Frithjof Newiak