Internationaler Frauentag 2019

Vše nejlepší k svátku MDŽ

Herzlichen Glückwunsch zum Internationalen Frauentag!

Nám patří polovina!

Nám patří polovina! Toto heslo vítalo účastnice oslav MDŽ na plakátu s koláží sestavenou z tváří žen, které se pravidelně při této významné příležitosti setkávají. Akce je pořádána v rámci SFEL-R (Stálého fóra evropské levice – regionů) a vždy se střídá při její organizaci česká a německá strana.
Němečtí pořadatelé připravili  pro své české hosty velice příjemné prostředí na radnici v Kleinmachnowu, v prostorném a skvěle vyzdobeném sále. České ženy byly uvítány při vstupu rudými karafiáty a slavnostním přípitkem.

Po zahájení lidovou písní promluvila na téma „Ženy mění společnost“ Diana Golze, zemská předsedkyně Die Linke Brandenburg. Poté hovořila o právním postavení žen v dnešní době Margitta Mächtig, poslankyně Zemského sněmu Braniborska. V jejím projevu zazněla např. slova o tom, že rovnoprávnost žen s muži není a nikdy nebyla ve společnosti samozřejmostí a netýká se žádné dávné minulosti. Vždy např. teprve od roku 1962 smí mít žena v Německu vlastní účet. Ženy získali mnohé, ale jaká je skutečnost? V krizi jsou z práce propouštěny vždy ženy jako první a péče o děti spočívá v drtivé většině na bedrech žen. A jak je to třeba se zaměstnáními, jako jsou učitelky, pečovatelky, ošetřovatelky, zdravotní sestry? Teprve, až na tato místa nastoupili muži, začalo se poukazovat, jak fyzicky i psychicky náročná práce to je a začala se hledat řešení pro zlepšení podmínek a zvyšování platů. „Potěšilo by mne, kdyby mohli být muži také těhotní, protože by konečně pochopili, jak mnohdy náročné období to pro ženu je a možná by potom také začali usilovat o nějaké úlevy a výhody,“ dodala s úsměvem Margitta Mächtig. „Musíme dál bojovat! My samy jsme viny. Necháme se odradit tím, že společnost změny nechce. Ale kdo je společnost? My jsme její větší polovina!“

O rostoucím domácím násilí na ženách a dětech hovořila ve svém vystoupení Alena Grospičová, předsedkyně LKŽ  Středočeského kraje. Zdůraznila, že peníze, které plynou na zbrojení, by měly být dány ve prospěch dětí, do zdravotnictví a na vzdělání. Závěrem vyjádřila přání, aby v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu zvítězila levice. Především mír popřála všem ženám Marie Krejčová, hlavní koordinátorka SFEL-R a poděkovala německým kolegyním za vřelé přijetí a péči, které se našim účastnicím dostalo.

Kyticemi pak za všechny vyjádřily svůj dík Diana Golze s Alenou Grospičovou  Rosemarii Kaersten, nejen za vzornou přípravu oslav MDŽ, ale i za její příkladnou dlouholetou a obětavou práci pro ženské hnutí. A protože květin pro ženy není nikdy dost, rozdal místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič  plnou náruč karafiátů německým ženám s přáním k jejich významnému svátku.

Vedle pohoštění čekala všechny také zábava, kterou zprostředkovala hudební skupina „Přeshraničníci“ ze Sebnitzu, Pirny, Šluknova a Krásné Lípy. Už její složení napovídá, že německé šlágry střídaly české hity a při tanci a zpěvu se všichni skvěle bavili.

Závěrem je třeba poděkovat také tlumočnici Dagmar Pokorové za její neúnavné nasazení při překonávání jazykových bariér a KV KSČM Středočeského kraje a jejímu předsedovi Stanislavu Grospičovi za úhradu autobusu na akci.

Soňa Pulerová
koordináta SFEL-R za okresní Litoměřice                                                                            Foto: Soňa Pulerová

Uns gehört die Hälfte

100 Jahre Frauenwahlrecht

Der Internationale Frauentag steht für uns LINKE für den Kampf von vielen mutigen Frauen und Männern, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzten, für die Unabhängigkeit, der Rechte von Frauen, für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, für ein Leben ohne Gewalt. Vieles ist erreicht, doch vieles gibt es noch zu tun.

Unter diesem Aspekt trafen sich am 09.März 2019 auf Einladung des Landesverbandes Brandenburg deutsche und tschechische Frauen und Männer  im Bürgersaal der Gemeinde Kleinmachnow. Eine Delegation von  tschechischen Frauen und Mitgliedern der KSČM unter der Leitung von Stanislav Grospic stellv. Vorsitzender der KSČM sind dieser Einladung gefolgt.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom SFEL-R. Unsere Landesvorsitzende Diana Golze begrüßte alle Gäste. Die Landtagsabgeordnete Margitta Mächtig ließ in ihrer Rede die Geschichte der Frauenbewegung Revue passieren. Kämpferisch rief sie die Frauen auf, sich nicht auf Erreichtem auszuruhen, sondern weiter ihre Rechte zu verteidigen und zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Ebenfalls anwesend war die Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann.

Alena Grospičová, die Vorsitzende der „Linken Frauen“ in Mittelböhmen, berichtetet in ihrem Redebeitrag, dass sich die Situation der Frauen in der Tschechischen Republik seit der politischen Wende sehr zum Nachteil verändert hat. Viele Rechte, die früher selbstverständlich waren, müssen heute wieder eingefordert werden.

Das anschließende gemeinsamen Kaffeetrinken wurde durch den Stahnsdorfer Seniorenchor stilvoll umrahmt.

Kleine Geschenke unterstrichen die gewachsene Freundschaft zwischen den tschechischen und deutschen Frauen.

Das Abendprogramm gestaltete die Band „Grenzgänger“ mit tschechischer und deutscher Musik, die die Tanzfläche vom ersten bis zum letzten Auftritt füllte.

Unser Dank geht auch an die vielen männlichen Helfer. Ohne ihre vielfältige Unterstützung wäre die Veranstaltung nicht gelungen.

Eine Veranstaltung, die dem Motto „Uns gehört die Hälfte“ durchaus gerecht wurde.
                                                                                                                Fotos: Hans-Peter Schömmel, Frithjof Newiak