Politkalender 2022 - Politický kalendář 2022

Září / September

3.9.2022
Malá Úpa – tradiční setkání / Malá Úpa – Traditionstreffen

Stánek SFEL-R / Stand des SFEL-R

Zodp. / Verantw:
J. Machula a KV Královéhradeckého kraje
J. Machula und Bezirksleitung Hradec Králové

10.9.2022 10 hod
Sekeřice – setkání levicových občanů Stánek SFEL-R
Sekeřice – Treffen der linken Bürger*innen

a Malá KoR SFEL-R / und Kleiner Koordinierungsrat des SFEL-R

Zodp. / Verantw: M. Krejčová, J. Machula a Claudie Kirchhoff

Říjen / Oktober

21.10.2022 11 hod
KoR SFEL-R Ústí nad Labem
Koordinierungsrat SFEL-R in Ustí nadLabem

Zasedání na OV KSČM / Sitzung in der Kreisleitung der KSČM              .

Zodp. / Verantw: M. Krejčová, P. Vodseďálek a Claudie Kirchhoff

Listopad / November

Fórum „Levicová politika a buržoazní parlamenty“ v Postupimi
Forum: „Linke Politik und bürgerliche Parlamente“ in Potsdam

  • Pro bývalé poslance, starosty a aktivní členy strany 
  • Für ehemalige Abgeordnete, Bürgermeister und aktive Parteimitglieder

Zodp. / Verant: Katharina Slanina, Milan Krajča a Marie Krejčová

Prosinec / Dezember

09. - 12.12.2022
Kongres EL – Vídeň / Kongreß der EL in Wien

Zodp. / Verantw.: Claudie Kirchhoff a Marie Krejčová

Leden / Januar 2023

07. - 08.01.2023
LL demo Berlín / LL-Demo in Berlin

Zodp. / Verantw.: Marie Krejčová a Claudie Kirchhoff

Únor / Februar

KoR SFEL-R - Německo / Koordinierungsrat des SFEL-R in Deutschland

Zodp. / Verantw.: Claudie Kirchhoff a Marie Krejčová