Zum Hauptinhalt springen

Aus dem Koordinierungsrat

Planung für 2021

und Ehrung der Opfer von Lidice

Am Vortag der Beratung des Koordinierungsrates des „Ständigen Forums der Europäischen Linken -der Regionen“ (SFEL-R) legte eine Delegation des Landesverbandes DIE LINKE. Brandenburg ein Blumengebinde in der 1942 durch die deutschen Faschisten zerstörten tschechischen Gemeinde Lidice nieder. Am 9. und 10.06.1942 wurden durch die Gestapo, SS und ein Polizeieinheit aus Halle an der Saale 173 männliche Bewohner im Alter ab15 Jahre erschossen. 195 Frauen kamen in das KZ Ravensbrück, davon wurden 52 ermordet. Von den Kindern im Dorf wurden 82 in einem Gaswagen der SS vergast. Der gesamte Ort wurde am 10.Juni 1942 gesprengt und dem Erdboden gleich gemacht. Die Vernichtung einer vollkommen unschuldigen Gemeinde war ein Racheakt für das Attentat auf den Reichsprotektor von Böhmen SS-General Reinhard Heydrich.

Jährlich besuchen tausende Antifaschisten die Gedenkstätte in Lidice und den Rosengarten, der nach den politischen Ereignissen 1990 durch die Unterstützung von tschechischen und deutschen Jugendlich neu entstand.

Genossin Monika Schömmel - LAG Netzwerk Europäische Linke (EL) - legte für den Landesverband DIE LINKE. Brandenburg am Massengrab in Lidice das Blumengebinde nieder. Weiße Rosen zum Gedenken an die ermordeten Frauen und Kinder.

Am 17. Juni, einen Tag später, trafen sich in Usti nad Ladem in der Tschechischen Republik die gewählten Mitglieder des Koordinierungsrates des SFEL-R, einem Netzwerk der EL, zur Beratung über die Aufgaben in der Zusammenarbeit im 2. Halbjahr 2020 und der Planung für das nächste Jahr.
Schwerpunkt wird die Überarbeitung des Rahmenvertrages des Netzwerkes nach dem 6. Kongress der Europäischen Linken sein. Des weiteren nimmt ein Austausch von Delegationen der Parteien an dem antifaschistischen Treffen in Malá Úpa (Riesengebirge) sowie dem Landestreffen der KSČM in Svojšice teil. Für die Liebknecht-Luxemburg-Demonstration im Januar 2021 haben sich bereits 40 tschechische Genossen angemeldet.

Das durch Corona ausgefallene 28. Europacamp des SFEL-R in der Slowakei wird in der Zeit vom 13.05. bis 16.05.2021 nachgeholt.

In Zuversicht auf eine noch engere Zusammenarbeit und eine notwendige Unterstützung der Vorstände in der Zeit nach den Parteitagen der KSČM und der LINKEN im November diesen Jahres verabschiedeten sich die Teilnehmer des Koordinierungsrates.

Wir bedanken uns bei dem gastgebenden Kreisverband in Ústí nad Labem.

Im Auftrag des Koordinierungsrates SFEL-R
Monika Schömmel
LAG Netzwerk EL

Jednala Koordinační rada SFEL-R

V hotelu Ort nedaleko obce Nepřívěc u Sobotky na Jičínsku se uskutečnilo jednání Koordinační rady Stálého fóra evropské levice regionů (SFEL-R). Účastníci německé i české strany měli na programu zejména zhodnocení akcí letošního roku a přípravu dalších akcí pro nadcházející rok 2018.

Jednání vedla hlavní koordinátorka SFEL-R Marie Krejčová se svým hlavním zástupcem Thorstenem Kleisem, dále byli přítomni zástupci Miroslav Kavij a Peter Schömmel, mluvčí Jaromír Kohlíček a Heiko Kosel, webmaster Frithjof Newiak a krajští i okresní koordinátoři. Poslední řádné jednání KoR bylo 21.4.2017 v Budyšíně, kde bylo toto vedení SFEL-R také zvoleno.

Marie Krejčová velmi pozitivně zhodnotila Europacamp, největší letošní akci, které se na Slovensku zúčastnilo 57 českých a 38 německých účastníků a rovněž tři kolegové ze Slovenska a jeden z Maďarska. Upozornila však, že společně s touto koordinační radou mělo probíhat i setkání starostů s dlouhodobě naplánovaným termínem, který však byl z německé strany kvůli jiné akci odmítnut. Vzhledem k důležitým stranickým záležitostem u nás, jako jsou probíhající výroční členské schůze, okresní a krajské konference a mimořádný sjezd v dubnu se bude obtížně hledat nejbližší vhodný termín. Zdůraznila, že důležitým úkolem je zapojit do činnosti  SFEL-R co nejvíce dalších osob a hlavně mladé lidi. Proto požádala všechny koordinátory, aby si ve svých organizacích vytipovali své zástupce, kteří budou postupně zapojováni do činnosti, pomohou se šířením našich myšlenek mezi členskou základnu a hlavně budou i našimi pokračovateli.

Diskutovaným tématem byly také volby, které proběhly jak v Německu, tak v České republice. Zástupci obou zemí se shodli na tom, že levice utrpěla drtivou porážku.
Pavel Vodseďálek, koordinátor za Ústecký kraj, řekl mimo jiné: „Mysleli jsme si, že kauza lithium, byť na poslední chvíli, nám může přinést politické body. Bohužel svolání sněmovny se obrátilo proti nám. Babiš nám dokázal toto téma velmi rychle sebrat a celkové jednání pak bylo občany vnímáno spíše negativně.“

Zazněl i názor, že jsme byli zaměřeni příliš „doširoka“, jinak řečeno, snažili jsme se oslovit příliš širokou voličskou základnu, přitom velmi dobře víme, že mladí, kteří prošli „posametovou“ výchovou, nám hlasy nedají. Dle názoru Jaromíra Kohlíčka představitelé KSČM nejsou vůbec razantní při vystupování a prosazování našeho programu. „Jestli v KSČM nedojde k zásadní změně, prohrajeme i v komunálních volbách“, vyslovil své obavy Kohlíček.

Na velké nebezpečí poukázal také Thorsten Kleis. Die Lindke dle jeho názoru ztrácí na revolučnosti a až neomaleně hlasitě se prosazuje AfD (Alternative für Deutschland – Alternativa pro Německo). Zatím co se pravice šikuje jako jeden muž, levicí zmítají rozpory.  K tomu podotkl  Heiko Kosel, že AfD je silná zejména v příhraničních oblastech, což se týká i hranic s Českou republikou a nenávist proti cizincům se obrací i proti nejbližším sousedům, tedy i proti občanům naší země. AfD, která dříve nebyla příliš úspěšná, se stala po zářijových volbách třetí nejsilnější stranou v Německu. Neměli bychom zapomenout, že v roce 1933 také nikdo nebral nástup fašismu v Německu příliš vážně a následky byly katastrofální!

Koordinační rada se dále zabývala plánem akcí na příští rok, z nichž nejbližší akcí bude v Berlíně  „Demonstrace Liebknecht – Luxemburgová“ 13. – 14. ledna 2018 a zájemci se mohou hlásit co nejdříve, nejpozději do 5. 12. letošního roku. Významnou akcí bude v 10. – 13.5.2018 Europacamp, který tentokrát pořádá německá strana. Pro diskusní bloky budou připravena dvě hlavní témata – narozeniny Karla Marxe a mírové fórum.

Zájmem Rady je, aby se co nejvíce informací dostalo k našim členům, a to např. i prostřednictvím webových stránek jednotlivých okresů, kde by byly prezentovány pozvánky na jednotlivé akce a vše, co se týče činnosti SFEL-R.

Soňa Grochalová
koordinátorka za OV KSČM Litoměřice