Appell des Koordinierungsrates

Der Koordinierungsrat des SFEL-R traf sich am Vortag zu den Ostermärschen in Plzeň und verabschiedete in Anbetracht der Zuspitzung der Konflikte in Europa den folgenden Appell an alle friedliebenden Menschen:

Appell an alle friedliebenden Menschen

[ čeština ]

70 Jahre nach dem Ende des 2.Weltkrieges mit über 55 Millionen Toten, gewaltiger materieller und geistiger Zerstörung in den Ländern in Ost- und Westeuropa ist es unverantwortlich, die politische Lage in Europa erneut auf kriegshetzerische Weise zu verschärfen.

Es ist kein Zeichen von Stärke und politischer Verantwortung, entlang der gesamten Grenze der EU zu Rußland, vom hohen Norden Norwegens bis zum Süden am Schwarzen Meer, NATO-Truppen aufzufahren, Kriegsmaterial zum Verbleib an den Manöverorten zu stationieren, US-Soldaten in das Nicht-NATOland Ukraine zu entsenden, nach einer eigenen EU-Armee und erneuter Aufrüstung zu verlangen.

Es ist die erklärte Kriegsvorbereitung, medial geschürt durch einseitige Schuldzuweisungen, unbewiesene Unterstellungen gegenüber Rußland, politisch und militärisch geführt durch direkte Einmischung in die Entwicklungen in der Ukraine, durch die gezielte Rückkehr zur Block- und Konfrontationspolitik.

Im Namen des Friedens und des Lebens fordern wir:

 • Verzicht auf alle Handlungen der Machtdemonstration und Konfliktverschärfung
 • keine weitere Aufrüstung der NATO
 • keine EU-Armee
 • keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine
 • Wiederaufnahme von Verhandlungen für eine politische Lösung des Konfliktes
 • den Austritt unserer Länder aus der NATO

Wir fordern unser Parteien, Gewerkschaften und allen friedliebenden Menschen auf, aktiv zu werden und öffentlich  gegen die Aktivitäten der NATO zu protestieren.

Macht den 70. Jahrestag der Befreiung von Faschismus am 8./9. Mai 2015 zum Aktionstag für den Frieden!

Die Toten mahnen!

Plzeň, 03.04.2015
Koordinierungsrat des „Ständiges Forum der Europäischen Linken –der Regionen“
EL Netzwerk

Výzva pro všechny, mírumilovné lidi

70 let po skončení 2. světové války s více než 55 miliony mrtvých, obrovského množství materiálních  a duchovních škod v zemích východní a západní Evropy, je nezodpovědné zhoršení politické situace v Evropě, znovu vyvolávat válečné štvaní.
To není znakem síly a politické odpovědnosti, podél celé hranice EU s Ruskem, od dalekého severu Norska k jihu Černého moře, kde jsou nasazeni vojáci NATO s  vojenským materiálem s cílem jej ponechat na místech manévrů. US vojáky poslat do ne členské země NATO a žádat pro armádu EU přezbrojení. Jedná se o deklarování  přípravy války, poháněné jednostranným mediálním obviněním, neověřená obvinění proti Rusku, politicky a vojensky vedené  prostřednictvím přímého zasahování do vývoje na Ukrajině, skrze návrat cílené blokace a konfrontační politiky. Ve jménu míru a života, požadujeme:

 • vzdávat se všech akcí demonstraci síly a zhoršování konfliktů
 • žádné další vyzbrojování NATO
 • žádnou EU armáda
 • žádné členství v NATO pro Ukrajinu
 • obnovení jednání o politickém řešení konfliktu
 • vyzvat vládu k vystoupení z NATO

Vyzýváme naše politické strany, odbory a všechny mírumilovné lidi aktivně a veřejně protestovat proti aktivitám NATO.

Udělejte  70. výročí osvobození  od fašismu  8. / 9. května 2015  akčním dnem za mír!

Mrtví varují !


Plzeň, 03.04.2015
Koordinační rada "Stálého  Fóra Evropské Levice – Regionů“
Síť EL