SFEL-R – Prohlášení – Jednání Koordinační rady

19. - 21.04.2013

[ deutsch ]

Na základě diskuse Kordinační rada SFEL-R vítá iniciativu dalších zájemců o přistoupení.
Doporučuje tuto iniciativu aktivně podporovat a využívat všech možností k navazování nových kontaktů.
Žádá všechny členy SFEL-R o prezentaci SFEL-R v osobních kontaktech se zahraničními partnery.
SFEL-R podporuje Evropskou občanskou iniciativu „Voda je lidské právo“ prostřednictvím plánovaných akcí a podpisů na petiční listiny.

SFEL-R doporučuje obrátit se na poslanecké kluby KSČM a Die Linke – Zemský spolkový sněm (Bundestag), jednotlivé územní a krajské zastupitele, aby věnovali více pozornosti přezkoumání zákonodárných projektů EU (subsidiarität) jež mají za následek negativní dopady na občany!
(např. Negativní dopady vodních zdrojů jež byly zakotveny ve Směrnicích EU o koncesích….)

  1. Koordinační rada SFEL-R schvaluje POZ a jednotlivá témata politické diskuse včetně navržených gestorů.
  2. Koordinační rada SFEL-R schvaluje místa konání a organizátory Evropacampu s dvouletým předstihem.
  3. Koordinační rada SFEL-R vyslovuje poděkování soudruhům z ObV KSS Martin za vzorné organizační zabezpečení konání Koordinační rady v Hotelu Junior- Piatrová ve Vrátkách ve dnech 19.-21.4.2013.

Termín dalšího jednání Koordinační rady: 1. – 2.11.2013 – Sebnitz (SRN).

Do 15.9. – nahlásit počet účastníků.

Erklärung des SFEL-R

Auf der Grundlage der erfolgten Diskussionen begrüßt der Koordinierungsrat des SFEL-R weitere Interessenten zum SFEL-R.

Der Koordinierungsrat empfiehlt diese Initiativen aktiv zu unterstützen und alle Möglichkeiten zu nutzen, neue Kontakte zu knüpfen.

Wir ersuchen alle Mitglieder, das SFEL-R bei persönlichen Kontakten zu präsentieren.

Das SFEL-R unterstützt die Europäische Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“, indem es in den geplanten Aktionen Unterschriften in den Petitionslisten sammelt.

Das SFEL-R empfiehlt den Mitgliedern, sich an die Fraktionen der KSCM im  Abgeordnetenhaus im tschechischen Parlament und an die Fraktionen der Linken im Bundes- und Landtag mit der Bitte zu wenden, mehr Aufmerksamkeit der Überprüfung gesetzgeberischer Initiativen der EU (Subsidiaritätskontrolle) auf negative Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger zu widmen. So waren z.B. die negativen Auswirkungen auf die Privatisierung der Wasserquellen und  -versorgung schon in der Konzessionsrichtlinie der EU verankert.

Das SFEL-R nimmt zur Kenntnis:

  1. Den Tätigkeitsbericht vom Zeitraum der vorangegangenen Beratung bis zum jetzigen Zeitpunkt
  2. Die Möglichkeit der Erweiterung des SFEL-R im Falle eines erklärten Interesses und der Unterschrift der Beitrittsvereinbarung.
  3. Den Bericht über die Situation in der Kommunistischen Partei des Slowakei (KSS) und in den Regionen der Slowakei.

Der Koordinierungsrat des SFEL-R bedankt sich bei den Genossinnen und Genossen des Bezirksausschusses des KSS Martin für die mustergültige organisatorische Sicherstellung der Beratung.