Von links Europa verändern

Eindrücke vom 4. EL-Kongreß in Madrid

[ čeština ]

Die Partei der Europäischen Linken hat sich zu ihrem 4. Kongress in der spanischen Hauptstadt Madrid getroffen. Die Delegierten aus den 26 Mitgliederparteien der Europäischen Linken hatten das Ziel, die bestmöglichen Voraussetzungen für die im nächsten Jahr stattfindenden Europawahlen zu schaffen. Der Vorsitzende der griechischen Linkspartei SYRIZA Alexis Tsipras betonte in seiner vielbeachteten Rede, dass es darum geht einen Kulturwechsel weg von einem Europa der Banken hin zu einem Europa der Menschen zu organisieren. Die spanische Kommunistische Partei forderte die Europäische Linke auf, alles zu tun, um ihre Kräfte zu stärken. Für sie geht es um einen Konsens aller antikapitalistischen und antiimperialistischen Kräfte für einen Transformationsprozess, hin zu einem für die Menschen lebenswerten Europa der Regionen. Umso weniger ist die Haltung von kleinen kommunistischen Parteien nachzuvollziehen, die mit einer Zusammenarbeit über die nationalen Grenzen hinweg noch zaudern.

Es nahmen 450 Teilnehmer aus 40 Ländern am Kongress teil. Das „Ständige Forum der Europäischen Linken der Regionen“ hat einen eigenen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung der Konferenz geleistet. Unter dem Motto „Genossen, es ist Zeit für uns als Basis“ hat das Forum einen eigenen Infostand gestaltet. Besonders herzlich wurde der bolivianische Vizepräsident Garcia Alberto Linera auf der Konferenz und am Stand des ständigen Forums begrüßt. In einem ausführlichen Gedankenaustausch mit den tschechischen und deutschen Vertreter_innen des Forums, u.a. mit dem Europa-Abgeordneten Jaromír Kohlíček (KSČM) zeigte sich der bolivianische Vizepräsident Linera nicht nur interessiert, sondern wollte von den Erfahrungen für Lateinamerika lernen. Die erfolgreiche Arbeit des Netzwerkes drückte sich im Besuch von Vertreter_innen aus über fünfzehn Nationen am Infostand aus. Interessierte zum Beispiel aus Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Die Linke, die Deutsche Kommunistische Partei und verschiedenste andere Interessenten besuchten die Ausstellung und das Angebot am Infostand. Eine ständige lebhafte Debatte innerhalb der Tagungspausen prägte das Bild am Stand des Netzwerks.

Die wichtigste Arbeit leistete allerdings das Plenum. 30 Anträge waren zu entscheiden! Besonders bemerkenswert waren die Beiträge von Alexis Tsipras und von Wolfgang Gercke (MdB), der die Entscheidung der SPD, den Koalitionsvertrag in Deutschland und damit die verheerende Politik von CDU/CSU und Frau Merkel fortzusetzen, heftig kritisierte. Gaby Zimmer, Fraktionsvorsitzende der GUE/NGL sprach im Auftrag der Fraktion und machte deutlich, welche wichtige Arbeit die Linken in den verschiedenen Strukturen in Europa leisten. Kerstin Kaiser (MdL) und andere Delegierte einigte der Wille, die Zusammenarbeit in der Europäischen Linken weiterzuführen und letztlich zum Erfolg einer fortschrittlichen Politik für die arbeitenden Menschen in Europa beizutragen.

Michael Reimann
für das Netzwerk der Europäischen Linken der Regionen

Změnit Evropu do leva

Ve španělském hlavním městě Madridu se sešla Strana evropské levice ke svému 4. Kongresu. Delegáti z 26 členských stran Evropské levice měla za cíl vytvořit co nejlepší podmínky pro volby do Evropského parlamentu ,konající se příští rok. Předseda řecké levicové strany SYRIZA Alexis Tsipras zdůraznil ve svém rozsáhlém projevu, že se jedná o přeorganizování kultur  od Evropy bank směrem k Evropě pro lidi. Španělská komunistická strana vyzvala evropskou levici, aby udělala  vše k posílení  svých  sil. Pro ně je to konsensus všech antikapitalistických a antiimperialistických sil pro transformační proces k hodnotnějšímu životu  lidí v regionech Evropy . O to méně lze pochopit postoj malých komunistických stran, že ještě otálí  s přes hraniční spoluprací.

Kongresu se zúčastnilo  450 účastníků ze 40 zemí. Stálé Fórum Evropské Levice - Regionů přispělo vlastním příspěvkem k úspěšné realizaci konference. Pod heslem "Soudruzi, je čas pro nás jako základnu“ Fórum vytvořilo vlastní informační stánek.Obzvlášť srdečně byl na konferenci a v informačním stánku Stálého fóra přivítán bolivijský viceprezident Garcia Linera Alberto. V podrobné výměně názorů s českými a německými zástupci/kyněmi Stálého fóra, mimo jiné s europoslancem Jaromírem Kohlíčkem (KSČM), bolivijský viceprezident Linera  projevil nejen  zájem o činnost, ale chce využít našich zkušeností v Latinské Americe.Úspěšná práce sítě Stálého fóra se projevila v návštěvách zástupců/kyň z více jak patnácti zemí .Zájem byl  například z Itálie, Francie, Španělska, Rakouska, DieLinke, německé komunistické strany a dalších zájemců, kteří  navštívili výstavu a nabídku v informačním stánku.Stálá,  živá diskuse u stánku v rámci konferenčních přestávek charakterizovala obraz sítě Stálého fóra.

Nicméně nejdůležitější práce byla provedena na plenárním zasedání. Rozhodovalo se o třiceti příspěvcích! Zvláště pozoruhodné jsou příspěvky Alexise Tsipraseho a Wolfganga Gerckeho , kteří ostře kritizovali  rozhodnutí SPD pokračovat v koaličních dohodách v Německu, a tím i katastrofální politice  CDU / CSU a paní Merkelové. Gaby Zimmer, vedoucí skupiny GUE / NGL hovořila jménem skupiny a  jasně vyjádřila, jak důležitou práci v Evropě dělá levice v různých strukturách. Kerstin Kaiser  a další delegáti se  shodli na vůli pokračovat ve spolupráci  evropské levice a tím přispět k úspěchu progresivní politiky pracujících lidí v Evropě.

Michael Reimann
za síť Stálého Fóra Evropské Levice -Regionů