Mírové Velikonoční pochody v Bavorsku

Už několik let se na pozvání DKP a dalších levicových stran Německa konají protestní Velikonoční pochody v několika městech Bavorska. Zástupci KSČM, Die LINKE a DKP, kteří pracují ve SFEL-R (Stálém foru evropské levice- regionů) se zúčastňují již několik roků těchto protestních mírových pochodů. Pochodu ve městě Ansbach  předchází protestní shromáždění před leteckým výcvikovým střediskem americké armády v Katterbachu.

I v letošním roce jsme se 19.dubna zúčastnili společně s komunisty okresu Domažlice této akce. Na letecké základně v Katterbachu  školí  Američané piloty vrtulníků, které vysílají do Afganistánu, Iránu a dalších zemí, kde mají své politické a hlavně surovinové zájmy. V posledních letech jsou zde školeny obsluhy bezpilotních letadel, která jsou nasazována ke stejným cílům. Protestu se účastní mnoho místních obyvatel, kteří musí trvale snášet hluk a omezování v denních i nočních hodinách i s negativními dopady na životní prostředí. Několik vystupujících řečníků i matek malých dětí  kritizuje tento zásah do života místních obyvatel a obyvatel blízkého okolí

Mezi vystupujícími je pravidelně i  evroposlanec a opět kandidát do EP Jaromír Kohlíček, který razantně odsoudil výcvik a jeho nebezpečí pro místní děti a občany a mír na celém světě.

Účastníci Velikonočního pochodu ve městě Ansbach se schází na náměstí Martina Lutera Kinga, kde po úvodních projevech vyzývajících k odstranění hrozby války na světě a zachování míru se řadí průvod. Letos byla velmi diskutovaným problémem situace na Ukrajině, kde USA, EU, ale i vlády Německa  a ČR podporují předem připravovaný převrat na Ukrajině a hrozbu občanské války, která může přerůst i v mezinárodní válečný konflikt.

V rytmu skupiny bubeníků se potom vydá protestní pochod centrem města za doprovodu Policie.

21. dubna 2014

Karel Skála
koordinátor SFEL-R za Středočeský kraj

Eindrücke aus Katterbach und Ansbach

Fotos: K. Skála & G. Ballin & F. Newiak