Terezin 2020

[ deutsch ]

V sobotu 2. května se mělo uskutečnit pietní shromáždění na Národním hřbitově v Terezíně, které je vždy režii Ústeckého KV KSČM, Levicových klubů žen a Klubů českého pohraničí. Přestože koronavirová pandemie konání tradičního shromáždění znemožnila, nezůstala památka umučených a popravených z terezínského ghetta i všech obětí druhé světové války bez uctění a vzpomínky. Poslankyně PSP PČR  Miloslava Vostrá a ústecký krajský zastupitel a vedoucí kandidát do krajských podzimních voleb za tento kraj Radek Černý položili spolu s dalšími účastníky a účastnicemi za LKŽ kytice k pylonu na terezínském Národním hřbitově. Ten nese jména členů skupiny Předvoj, jejichž životy byly násilně ukončeny fašistickými kulkami na popravišti právě 2. května 1945 v Malé pevnosti, kdy vidina osvobození a mírového života byla téměř na dosah. 

Za OV KSČM Litoměřice byla položena kytice také jménem německé Die Linke a Stálého  fóra evropské levice – regionů neboť zase zástupci Die Linke uctili v Ziegenhalsu památku Ernsta Thälmanna u příležitosti 134. výročí jeho narození  také za KSČM.

Soňa Pulerová                                                                                                                         Fotos: Soňa Pulerová

Terezin 2020

(Übersetzung)

Am Samstag, dem 2. Mai, sollte auf dem Nationalfriedhof Teresienstadt die traditionelle Gedenkveranstaltung, die immer unter der Leitung der KV KSČM Ústí nad Labem, dem Verein Linke Frauen und dem Verein Tschechische Grenzgebiete steht, stattfinden. Obwohl die Coronavirus-Pandemie die traditionelle Veranstaltung unmöglich machte, blieb das Gedenken an die Gefolterten und Hingerichteten aus dem Ghetto von Theresienstadt und alle anderen Opfer des Zweiten Weltkriegs nicht ohne Ehrung und Gedenken.

Die Abgeordnete der Abgeordnetenkammer des Parlamentes der Tschechischen Republik, Miloslava Vostrá, und der Regionalvertreter von Ústí nad Labem und Spitzenkandidat für die regionalen Herbstwahlen für diese Region, Radek Černý, legten zusammen mit anderen Teilnehmerinnen des Vereins Linker Frauen, Blumensträuße am Pylon des Nationalfriedhofes von Theresienstadt nieder. Er trägt die Namen von Mitgliedern der Vorhut-Gruppe, deren Leben am 2. Mai 1945 in der Hinrichtungsstätte der Kleinen Festung durch faschistische Kugeln gewaltsam beendet wurde, als die Befreiung und ein friedliches Leben schon  greifbar nah waren.

Im Auftrag des  Kreisverbandes der KSČM Litoměřice wurde auch im Namen der deutschen DIE LINKE und des „Ständigen Forums der Europäischen Linken - der Regionen“ ein Gebinde niedergelegt, wie auch Vertreter der LINKEN, für die KSČM Ernst Thälmann, anlässlich seines  134. Jahrestages, am Denkmal in Ziegenhals, die Ehre  erwiesen.

Soňa Pulerová